O službách

Konzultační činnost

konzultace zaměřené na zdraví člověka a možnosti zlepšení stavu

Vstupní konzultace

Podrobná analýza osobní anamnézy pacienta, získání prvotního celostního pohledu na zdravotní problematiku pacienta, návrh možných léčebných a režimových opatření.

Psychoterapie

Konzultace cíleně zaměřené na psychické potíže pacienta, řešení pro něj nejakutnějších a velmi problematických situací, které mu způsobují značné potíže, nastavení optimální medikace. 

Poradenská činnost

výživové a zdravotní poradenství

Výživové poradenství

Zdravotní, sportovní, redukční dietetika. 

Možno objednat vzorový jídelníček na 7 dní dle zdravotního stavu a individuálních preferencí.


Zdravotní poradenství

Poradenství s ohledem na proběhlá vyšetření a laboratorní výsledky, vysvětlení nálezu, poradenství zaměřené na terapeutické možnosti. 

Reflexe

pro potíže s pohybovým aparátem

Bolesti zad

Zjištění zádové problematiky, všech omezení, terapeutický návrh.

Bolesti kloubů a končetin

Seznámení se s historií bolesti kloubů a končetin, vlastní diagnostický náhled a určení léčebných možností.

Koučink


Koučink je prověřenou a úspěšnou metodou sebeřízení, sebekontroly, cestou k lepší sebeúctě a cílevědomému životu.

Na rozdíl od terapeutického sezení je v rámci koučinku klient v hlavní roli.

Koučink analyzuje, přispívá k osobnímu rozvoji, zlepšení v oblasti osobní i pracovní sféry a hlavně lepšího pocitu ze sebe sama.

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, lze domluvit splátkový kalendář. Platby jsou přijímány v hotovosti, převodem, kartou..