Kdo jsem?

Především lékařka vyznávající celostní přístup k pacientovi


Ačkoliv jsem vystudovala Lékařskou fakultu UK se všeobecným zaměřením, vždy mě přitahovala celostní medicína a alternativní možnosti léčby. 

Proto jsem se v roce 2006 rozhodla otevřít ordinaci celostního zdravotního poradenství, která je zaměřena zejména na pacienty s chronickými potížemi těla i duše. V diagnostice i léčbě uplatňuji znalosti klasické medicíny i jiných alternativních směrů.

Při první konzultaci se snažím podrobně odebrat osobní anamnézu pacienta, stanovit možnou příčinu potíží a navrhnout optimální léčebná opatření.